Giải pháp

Lưu trữ và phân phối

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dịch vụ hậu cần và nâng cao hiệu quả hoạt động, hệ thống phân phối rất cần thiết trong các lĩnh vực khác nhau của trung tâm lưu trữ và phân phối. Các hệ thống này tối ưu hóa và đẩy nhanh việc vận chuyển hàng hóa và sản phẩm đa dạng, đảm bảo hoạt động hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Việc sử dụng các hệ thống phân phối tiên tiến giúp các công ty đạt được hiệu quả chi phí cao hơn, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

140x140

AM200 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực này.

Nhiều thương mại điện tử sử dụng động cơ trống của chúng tôi trong kho của họ.