Giải pháp

Nhà máy muối và đường

Các nhà máy muối và đường dựa vào hệ thống xử lý nguyên liệu hiệu quả để chế biến và đóng gói. Động cơ trống rất quan trọng trong việc vận chuyển số lượng lớn muối và đường trong quá trình sản xuất. Nó vận chuyển các nguyên liệu thô như muối khai thác hoặc mía thu hoạch đến khu vực chế biến để tinh chế và kết tinh. Nó cũng di chuyển thành phẩm đến khu vực đóng gói để phân phối. Bằng cách sử dụng động cơ trống, nhà máy muối và đường nâng cao hiệu quả sản xuất và giữ được chất lượng sản phẩm.

140x140