Giải pháp

Chế biến thực phẩm & cá

Vệ sinh và an toàn là ưu tiên hàng đầu trong ngành chế biến thực phẩm và cá. Động cơ trống thường được sử dụng để vận chuyển và xử lý trong các lĩnh vực này. Trên dây chuyền sản xuất, chúng vận chuyển nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm, đảm bảo quá trình xử lý liên tục và hiệu quả. Trong chế biến cá, động cơ trống luôn vận hành êm ái, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh.

140x140