Giải pháp

Xi măng & mỏ đá

Hoạt động xi măng và mỏ đá cần thiết bị xử lý vật liệu mạnh mẽ để vận chuyển nguyên liệu thô và thành phẩm. Động cơ trống là thành phần quan trọng của hệ thống băng tải tại các cơ sở này. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các vật liệu rời cùng với băng tải, có thể tiếp cận quá trình xử lý và vận chuyển liên tục. Động cơ trống cũng được sử dụng trong hoạt động bốc xếp, nâng cao hiệu quả xử lý vật liệu. Việc kết hợp động cơ trống giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa dòng nguyên liệu trong hoạt động xi măng và mỏ đá.

140x140

Chúng tôi có nhiều đối tác là các nhà máy xi măng. Động cơ trống của chúng tôi đang hoạt động tốt trên máy đóng gói và vận chuyển của họ, chẳng hạn như SANY, YINGDE.